2007

2007 m. Įsteigiama UAB,,ELINTA VS“. Į ją perkeliama vandentvarkos ir energetikos valdymo sistemų sritis.