UAB „ELINTA“ PRADĖJO ĮGYVENDINTI „INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO – VERSLO PROJEKTAI“

Kauno rajone įsikūrusi UAB „Elinta“, kurios veikla apima pramonės automatizavimą, elektrinių transporto priemonių įkrovimo stotelių gamybą, galios valdymo sistemų kūrimą komerciniam transportui. 2016 metais pradėjo įgyvendinti projektą „Inovatyvaus naujo gaminio kūrimas UAB „Elinta““. Šio projekto tikslas - siekti padidinti Elintos įmonių grupės konkurencingumą sukuriant inovatyvius šešių fazių asinchroninio variklio valdymo metodus, plėsti bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir mokymo įstaigomis atliekant bendrus šešių fazių variklių ir valdiklių mokslinius tyrimus bei skleidžiant sukurtas žinias šių institucijų darbuotojų ir studentų tarpe.

Projektas bus įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“ (J05-LVPA-K-01-0049).

Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo buvo skirta 275 661,67 Eur suma. Ši suma padengs 65 proc. projekto išlaidų ir taip stipriai prisidės prie įmonės galimybių pasiekti projekto tikslus.

Kauno rajone įsikūrusi UAB „Elinta“, kurios veikla apima pramonės automatizavimą, elektrinių transporto priemonių įkrovimo stotelių gamybą, galios valdymo sistemų kūrimą komerciniam transportui. 2016 metais pradėjo įgyvendinti projektą „Inovatyvaus naujo gaminio kūrimas UAB „Elinta““. Šio projekto tikslas - siekti padidinti Elintos įmonių grupės konkurencingumą sukuriant inovatyvius šešių fazių asinchroninio variklio valdymo metodus, plėsti bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir mokymo įstaigomis atliekant bendrus šešių fazių variklių ir valdiklių mokslinius tyrimus bei skleidžiant sukurtas žinias šių institucijų darbuotojų ir studentų tarpe.

Projektas bus įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“ (J05-LVPA-K-01-0049).

Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo buvo skirta 275 661,67 Eur suma. Ši suma padengs 65 proc. projekto išlaidų ir taip stipriai prisidės prie įmonės galimybių pasiekti projekto tikslus.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2018 metų spalio 31 d.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į projekto vadovą:

Dainių Janulevičių

tel. +370 653 66633

el. paštu : dainius.janulevicius@elinta.lt