Sėkmingai baigtas UAB Elinta vykdomas ES finansuojamas projektas

 
LVPA

     

          Balandžio mėnesi sėkmingai baigtas vykdyti projektas “Interaktyvių kompiuterinės regos metodų ir priemonių, skirtų stomatologijai, sukūrimas ir tyrimas, taikant skaitinio intelekto algoritmus” (S-VP2-1.3-ŪM-02-K-01-026).

         Baigiamajame etape, pasinaudojant TMT veiklų vykdymo metu gautais tyrimų rezultatais, sukurti ir pagaminti 8 skirtingų sistemų prototipai: stacionarus gipsinių diagnostinių modelių skeneris, diagnostinių kompiuterinių modelių peržiūros ir analizės programinė įranga, duomenų archyvavimo ir saugojimo sistema, internetinė diagnostinės informacijos apsikeitimo ir peržiūros sistema, stacionarus žmogaus veido skeneris, žmogaus veido erdvinių kompiuterinių modelių peržiūros ir analizės programinė įranga, ekstraoralinių vaizdų formavimo ir saugojimo sistema, paruoštas programų rinkinys, skirtas odontologams, ortodontams bei implantologams naudoti kasdienėje veikloje.

 

web4

 

 

    Remiantis atliktais tyrimais ir praktine patirtimi, gaminant sistemų prototipus, parengta techninė dokumentaciją išvardintų sistemų gamybos smulkiaserijiniu būdu paruošimui.

            Per tris projekto vykdymo metus viso atlikta projekto veiklų už beveik 2,0 mln Lt. iš kurių 1,2 mln Lt. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos finansavimas, o  0,8 mln Lt. mūsų ir mūsų partnerių indėlis.