Praėjo pirmi UAB Elinta vykdomo ES finansuojamo projekto metai

url_1

 

 

Praėjus vieneriems metams nuo projekto pradžios pilnai užbaigti TMT baltos šviesos spektro analizatoriaus tyrimai, optinių interferencinių ir optinės aberacijos metodu veikiančių jutiklių konstrukcijos analizė, pagamintas eksperimentinio tyrimo stendas, atlikti etaloninių sluoksnių storio matavimo eksperimentiniai tyrimai. Pagamintas tyrimo stendas realiems PET buteliams tirti, atlikti eksperimentiniai tyrimai su įvairių tipų realiais objektais, įvertintas metodo tikslumas, greitaeigiškumas, atsparumas išoriniams poveikiams bei paviršiaus reljefo kitimui. Taip pat parengta šviesos šaltinių parinkimo metodika. Pagaminti kolimuotos ir poliarizuotos šviesos šaltiniai ir atlikti jų tyrimai.  Pagamintas butelio vaizdo fiksavimo, kontūro identifikavimo ir praėjusios pro butelio sienelę šviesos srauto intensyvumo įvertinimo stendas ir atlikti butelių kontūrų identifikavimo metodų palyginamieji tyrimai.  Atlikti PET butelio paviršiaus šviesumo ir poliarizacijos kampo identifikavimo metodų tyrimai ieškant koreliacijos tarp šių parametrų ir sienelės storio. Sukurtas paviršiaus normalės aptikimo ir butelio tekstūros įvertinimo metodas. Sukurta metodika, leidžianti parinkti tinkamą kameros ir šviesos šaltinio padėtį, nustatyti poliarizacinių filtrų parametrus. Pagamintas tyrimo stendas matavimo metodo tyrimams su testinias ir realiais objektais.

 

dgs 

shdsd 

 

Šiuo metu vykdoma IR bangų šaltinių apžvalga ir pirminė analizė., Numatoma atlikti šių šaltinių ir  skirtingų IR bangų imtuvo realizacijų tyrimus, įvertinti termivizoriaus panaudojimo PET butelio sienelės storio įvertinimui galimybes, atlikti sienelės storio matavimo metodo, panaudojant IR spindulių absorbcijos ir išsklaidymo analizę, eksperimentinius tyrimus.

 

 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į

 

UAB „Elinta“

Projektų vadovą

Rimvydą Meškauską

tel. +370 37 351987

 

el. paštu : rimvydas.meskauskas@elinta.lt