Buvusio Kosta Rikos prezidento vizitas

2012 m. liepos 13 dieną UAB “Elinta” lankėsi buvęs Kosta Rikos prezidentas (1994-1998 metais), politikas, verslininkas, visuomenininkas José María Figueres. Dabartinis Ričardo Bransono įkurtos organizacijos “Carbon War Room”, kovojančios su klimato kaita, pirmininkas bei Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus patariamosios grupės energetikos ir klimato kaitos klausimais narys José María Figueres susipažino su UAB “Elinta” vykdoma veikla. Labiausiai  “Carbon War Room” pirmininkas domėjosi įmonės elektromobilių projektu ir apsvarstė galimybę bendradarbiauti su įmone diegiant elektromobilius Kosta Rikoje.

KostaRika1

José María Figueres pasirašo svečių garbės knygoje.

KostaRika2