2009

2009m. Patobuliname savo sukurtą 3D skenerį ir jį pristatome Didžiosios Britanijos įmonei DELCAM, su kuria sudaroma sutartis dėl batų indėklų skenerio iQUBE sukūrimo. UAB,,ELINTOS PRIETAISAI“ pavadinimas pakeičiamas į UAB,,ELINVISION“, kuris labiau suprantamas užsienio rinkose.