2008

2008m. UAB,,ELINTOJE“ apsilanko jos didenybė Nyderlandų Karalienė Beatrix.