1996 – 2000

1996m. – 2000m. nutraukiame savo valdiklių gamybą. Pradedame vykdyti didelės apimties automatizacijos darbus vandentvarkos srityje, energetikos srityje. Žymiai išauga automatikos pardavimai.